گلهای زندگی ما

مادرانه های زیبای من

اپ

سلام عزیزم عشقم این روزها خیلی سرم شلوغه امتحان نهایی دادشی و انتخاب دبیرستان. امیدوارم سال 93 از بهترین سالهای ما باشه. این روزها پریم از حس های زبایی که تو با شیرین زبونیهات ایجاد میکنی . کلمه هی خوشمزه میسازی دیشب صدای جیرجیرک میومد میگم سما جون صدای چیه کمی فکر کردی و میگی قورقورک .یا میگم سما ناراحت نباش میگی میباشم . از وقتی وارد 4 سالگی شدی خیلی مستقل تر شدی خیلی اصرار داری که خودت خودتو بعد از دسشویی بشوری......بعد میام و بازم برات میگم
5 خرداد 1393

شاه دختر

امروز تلوزیون روشن بود و کارشناس راجع به مسایل خانوادگی و تربیتی صحبت میکرد سما هم مشغول بازی دیدم داره باخودش میگه من ارامش دارم ارامش م شما هم ب . چند دقیقه بعد امده میگه مامان من با همسرم خوبم شما با همسرت خوبی و مممن  و اینه که من میگم یه دختر دارم شاه نداره ...
31 فروردين 1393

روز مادر

روز مادر مبارک    روزی که مهدی را در اغوش گرفتم معنای مادر را فهمیدم و زمانی که صورت نرم تو را لمس کردم خدا دوبار مرا لایق این حس کرد . برترین حس دنیا عاشقانه ترین حس دنیا . خدایا مادر جوانم روزی به سئی تو امد که من دختر نوجوانی بودم هنوز در شوک رفتنش هستم خدایا دخترم مادری تمام عیار و شاد باشد..... باشد؟؟ اامین خدایا حضور مادر همسری را سپاس هزاران سپاس او قلبی مهربان دارد سایه اش کم نشود از سرمان.....امییییین
31 فروردين 1393

یه دختر دارم شاه نداره

یه دختر دارم شاه نداره خوب میخواست داشته باشه چکنم همه به من دعوا کردن ولی من مقاومت کردم هههههههههه......... خودت ببین و قضاوت کن ...
20 اسفند 1392